Dostawa wyposażenia do pracowni dla zawodu
technik logistyk oraz dostawa sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem

SIWZ unijny 2020 III.pdf

Załącznik do SIWZ unijny III.pdf

Załączniki do SIWZ unijny III wersja do edycji.docx

Informacja z otwarcia ofert do SIWZ unijny III .PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty III.PDF

Informacja o unieważnieniu postępowania III.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-09-15 14:36:16 | Data modyfikacji: 2020-09-15 14:38:50.
Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni
zawodowych 2.

SIWZ unijny 2020 II.pdf

Załącznik do SIWZ unijny II.pdf

Załączniki do SIWZ unijny II wersja do edycji.docx

Pytania i odpowiedzi 1.pdf

Informacja z otwarcia ofert II.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania II.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-07-29 11:17:19 | Data modyfikacji: 2020-09-15 14:38:28.
Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni
zawodowych.

Specyfikacja warunków zamówienia.pdf

Załącznik do zamówienia SIWZ.pdf

Załącznik 2 do zamówienia SIWZ.doc

Pytania i odpowiedzi 1.pdf

Pytania i odpowiedzi 2.pdf

Pytania i odpowiedzi 3.pdf

Pytania i odpowiedzi 4.pdf

Pytania i odpowiedzi 5.pdf

Pytania i odpowiedzi 6.pdf

Informacja.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

informacja z otwarcia ofert - korekta.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja o wykonawcach, których oferta została odrzucona.pdf

Informacja o wyniku postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-22 14:37:35 | Data modyfikacji: 2020-09-15 14:38:05.
Data wprowadzenia: 2020-04-22 14:37:35
Data modyfikacji: 2020-09-15 14:38:05
Opublikowane przez: Administrator PBIP