Bilans 2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2022-05-17 11:29:42.
 Wyciąg z inf. dodatkowej 2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2022-05-17 11:44:19.
 Informacja dodatkowa 2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2022-05-17 11:37:35 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:42:44.
 Rachunek zysków i strat 2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2022-05-17 11:35:09.
 Zestawienie zmian w funduszu 2021.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2022-05-17 11:30:35.
 Bilans jednostki budżetowej 2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:41:15 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:33:01.
 Informacja dodatkowa 2020_1.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:44:42 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:15:34.
 Informacja dodatkowa 2020_2 .pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:45:16 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:15:12.
 Rachunek zysków i strat 2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:46:03 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:14:51.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:49:03 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:14:30.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 korekta.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2021-04-27 13:50:54 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:14:10.
 Bilans jednostki budżetowej 2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-05 16:32:07 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:13:50.
 Rachunek zysków i strat jednostki 2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-05 16:33:47 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:13:27.
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-05 16:41:11 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:13:02.
 Informacja dodatkowa 2019 1.pdf

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-05 16:43:10 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:12:43.

Informacja dodatkowa 2019 2.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2020-06-07 18:07:41 | Data modyfikacji: 2022-05-17 11:12:21.
Data wprowadzenia: 2020-06-07 18:07:41
Data modyfikacji: 2022-05-17 11:12:21
Opublikowane przez: Administrator PBIP